top of page

Dyffryn y Helyg / Valley of the Willows

Seren Willicombe’s practice focuses on three key themes: time, place, and familial ties. For Dyffryn y Helyg / Valley of the Willows, Willicombe reflects upon her family’s history and relationship to the Welsh landscape.   

Willicombe’s family found sanctuary in the landscapes depicted in this body of work as a result of being displaced in the Second World War. Through experimental, process-led approaches to photographic image making, this body of work explores how our sense of self is shaped by our sense of belonging to place. Utilising time-based analogue processes, Willicombe is able to capture the distinctive bond her family shares with the Welsh landscape. 

 

Mae ymarfer Seren Willicombe yn canolbwyntio ar dair thema allweddol: amser, lle, a chysylltiadau teuluol. Ar gyfer Dyffryn yr Helyg / Valley of the Willows, mae Willicombe yn myfyrio ar hanes a pherthynas ei theulu â thirwedd Cymru.

Daeth teulu Willicombe o hyd i loches yn y tirweddau a ddarlunnir yn y corff hwn o waith o ganlyniad i gael eu dadleoli yn yr Ail Ryfel Byd. Trwy ddulliau arbrofol a arweinir gan broses o wneud delweddau ffotograffig, mae’r corff hwn o waith yn archwilio sut mae ein hymdeimlad o hunan yn cael ei ffurfio gan ein hymdeimlad o berthyn i le. Gan ddefnyddio prosesau analog seiliedig ar amser, mae Willicombe yn gallu dal y cwlwm nodedig y mae ei theulu yn ei rannu â thirwedd Cymru.

bottom of page